Wersja Polska English Version

UPRAWNIENIA

Zgodnie z decyzją Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej wpisani jesteśmy do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego, a świadczone usługi doradztwa ubezpieczyliśmy w ramach obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.