Wersja Polska English Version

ZAKRES USŁUG

Nasze usługi świadczone są na rzecz klientów polskich oraz zagranicznych i obejmują:

 • doradztwo podatkowe (wnioski, pisma, odwołania, skargi, zastępstwo procesowe, inne),
 • doradztwo finansowe,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość),
 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
 • kompleksowe sporządzanie dokumentów płacowych,
 • comiesięczne naliczanie wynagrodzeń pracowników,
 • prowadzenie spraw pracowniczych,
 • naliczanie zasiłków chorobowych oraz innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
 • porządkowanie i weryfikację dokumentacji kadrowo-płacowej,
 • reprezentowanie firm zagranicznych,
 • obsługę prawną,
 • analizy rynku.