Oferta

Księgowość

Oferujemy kompleksowe usługi z zakresu rachunkowości finansowej, zarządczej, podatkowej. Świadczymy usługi w zakresie pełnej oraz uproszczonej księgowości. Prowadzimy księgi rachunkowe, podatkowe księgi przychodów i rozchodów, rozliczamy ryczałt, kartę podatkową.

Doradztwo podatkowe oraz gospodarcze

Wskażemy najkorzystniejsze rozwiązania podatkowe, poparte rzetelną analizą obowiązków podatkowych, udzielimy porad m.in.: podatkowych, z zakresu przekształceń, połączeń, podziału przedsiębiorstw, sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części albo wybranych aktywów będących składnikiem majątku, rozliczeń podatkowych związanych z nabyciem i zbyciem nieruchomości, z zakresu spadków i darowizn, zwrotu VAT/UE. Nasi doradcy podatkowi przygotują dla Państwa wnioski, pisma, odwołania, skargi, a także, w razie konieczności, zastąpią Klientów przed sądami administracyjnymi.

Obsługa kadrowa

Wyręczymy Państwa z prowadzenia dokumentacji kadrowo-płacowej, comiesięcznego naliczania wynagrodzeń pracowników, zasiłków chorobowych oraz innych świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego. Oddelegujemy pracowników do pracy za granicą. Zapewniamy komfort pracodawcom i pracownikom.

Biznes Plany i wnioski kredytowe

Nasi specjaliści sporządzą dla Państwa biznes plany i analizy rynku a także udzielą doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. Przygotujemy również komplet dokumentacji i poprowadzimy przez cały proces uzyskania kredytu.

Konsultacje „na start”

Zapewniamy wsparcie dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Doradzimy formę działalności i opodatkowania, wypełnimy wnioski i formularze. Przygotujemy biznesplan oraz prognozy finansowe i plan działania.

Obsługa prawna, KRS

Zapewniamy pomoc prawną w przygotowaniu dokumentacji w: postępowaniu rejestracyjnym (CEiDG, KRS) oraz wieczystoksięgowym. Pomożemy w zawiązaniu firmy, jej przekształceniu, połączeniu, podziale, poprowadzimy też likwidację. Sporządzimy umowy, regulaminy, zajmiemy się bieżącą obsługą zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy, posiedzeń zarządów i rad nadzorczych, zmianami umów i statutów oraz zmianami kapitałowymi i osobowymi w organach spółek.