O Nas

Krótka historia

Krótka historia

Firma „Pronet” sp. z o.o. powstała w roku 1988. W początkowym okresie działalności angażowaliśmy się w tworzenie oprogramowania komputerowego oraz w działalność konsultingową z dziedziny zarządzania przedsiębiorstwami. Od roku 1990 zajmujemy się głównie usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych oraz doradztwem gospodarczym, a od roku 1997 także doradztwem podatkowym – odkąd spółka wpisana jest do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego. Obsługujemy ponad dwieście firm, w tym kilkanaście z udziałem kapitału zagranicznego.

Zatrudniamy pracowników o wszechstronnych kwalifikacjach, popartych wieloletnim doświadczeniem zawodowym, co pozwala nam swobodnie poruszać się po wielu branżach i świadczyć pełny zakres usług księgowych, kadrowo-płacowych i doradczych. Prowadzone przez nas księgi są często przedmiotem audytów m.in. polskich afiliantów takich firm jak Ernst & Young, KPMG, PwC a ocena jakości prowadzonych przez nas ksiąg jest - w ich raportach - zawsze pozytywna.

Ponadto skutecznie zastępujemy Klientów w sporach z organami skarbowymi, w tym reprezentując Ich interesy przed Wojewódzkim i Naczelnym Sądem Administracyjnym, gwarantując bezpieczeństwo ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej do kwoty 1 mln zł.

Kadra

Jarosław Wdziękoński

Założyciel firmy, Dyrektor

Wpisany na listę doradców podatkowych Ministerstwa Finansów, doświadczenie blisko 50 lat pracy, w tym 41 na stanowiskach kierowniczych. Konsultant licznych przekształceń własnościowych na terenie gminy, autor prac studyjnych z dziedziny rozwoju miasta, a także studiów wykonalności dla bardzo dużych przedsięwzięć inwestycyjnych współfinansowanych przez Sektorowy Program Operacyjny Transport, a następnie przez Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko: dla Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. („Rozbudowa infrastruktury portowej na Półwyspie Katowickim”, „Rozbudowa infrastruktury portowej w północnej części Półwyspu Ewa w porcie w Szczecinie”, „Przebudowa infrastruktury drogowej w portach w Szczecinie i Świnoujściu” oraz „Rozbudowa infrastruktury dla przeładunków intermodalnych w rejonie Kanału Dębickiego w porcie w Szczecinie”), dla Gminy – Miasta Szczecin („Modernizacja dostępu drogowego do portu Szczecin).

Aleksander Jasiukiewicz

Dyrektor ds. Ekonomiczno – Finansowych

Członek Zarządu, odpowiedzialny za pion usług księgowych i doradczych, wpisany na listę doradców podatkowych Ministerstwa Finansów, członek rad nadzorczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, od ponad 25 lat związany z firmą.

Mirosława Borko

Kierownik Działu Kadrowo – Płacowego

Z firmą związana od 1994 roku, zarządzająca ośmioosobowym zespołem, posiadająca kilkudziesięcioletnie doświadczenie w branży.

Joanna Rudolf

Audytor Wewnętrzny

Z firmą związana od 1994 roku, specjalista do spraw przekształceń własnościowych oraz podatków.

Michał Szczodry

Wicedyrektor

W firmie od 2007 r., specjalista w zakresie wniosków kredytowych, biznes planów, doradztwa inwestycyjnego i gospodarczego oraz wniosków unijnych. Odpowiedzialny za kontakt z klientami z kapitałem zagranicznym.

Małgorzata Żeśko

Audytor wewnętrzny

Wpisana na listę doradców podatkowych Ministerstwa Finansów, z firmą związana od 1991 roku.

Zatrudniamy

5

pracowników

4

doradców podatkowych wpisanych na listę Ministerstwa Finansów na podstawie przepisów ustawy o doradztwie podatkowym

1

osobę w sekcji obsługi prawnej

3

informatyków